Cameracontrole

Camerasystemen voor de productielijnen van onze schroefbuizen

Kwaliteit en innovatie zijn erg belangrijk binnen NAFVSM. Wij investeren continu in het verbeteren van onze productieprocessen. Hierbij streven wij naar het verhogen van de kwaliteit van onze producten. Daarom heeft NAFVSM op elke productielijn voor schroefbuizen een hypermodern camerasysteem geïnstalleerd. Deze systemen optimaliseren de kwaliteitscontrole van onze schroefbuizen.

Wat betekent dit voor u als klant?

Wij begrijpen dat ook onze klanten de best mogelijke kwaliteit nastreeft. Met dit camerasysteem bieden wij onze klanten een 100% kwaliteitscontrole op onze schroefbuizen. Buisjes die niet binnen de juiste toleranties vallen worden automatisch uit het proces verwijderd. De metingen worden omgezet naar gedigitaliseerde meetrapporten. Deze rapportages worden vervolgens naar de klanten toegestuurd.

Wat doet dit camerasysteem?

De camera produceert een videosignaal waaruit de positie van de randen van het product wordt in geschat. Nadat de juiste kalibratie en algebraïsche koppeling van de rand is gemaakt geeft het systeem de juiste gemeten waarde weer. Door de contactloze metingen controleert het systeem alle belangrijke maten voor de productie van de schroefbuizen.

Met de cameracontrole kunnen wij maximaal 20 verschillende afmetingen meten van de schroefbuizen zoals:

  • Diameter opening
  • Diameter buitenschroefdraad
  • Schroefdraad kerndiameter
  • Lengte van de nek
  • Breedte
  • Totale lengte

De beelden en resultaten van de controles worden weergeven op een scherm naast de productielijn. Voor onze machine operators en kwaliteitsdienst is het is ook mogelijk om deze beelden en informatie real time te ontvangen via de computer of met een app op een mobiele telefoon. Zo blijven wij zelf onafgebroken op de hoogte van de kwaliteit en resultaten van onze productielijnen.

Contact

NAFVSM B.V.

Marialaan 108
6541 RP, Nijmegen
The Netherlands

E: info.nl@naf-vsm.com
T: +31 (0)24 377 4670

Linkedin